PRODUIT AJOUTÉ!

P6.SAPPORO

Soupe, Salade, Riz
24 sashimi assortis
6 maki saumon

21.90 €